พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: สถิติผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจญ์ 66 recent views

    จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจญ์จากจังหวัด (จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา ใน จ.สงขลา)...
    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 24 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).