พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: JSON ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การช่วยเหลือเยียวยา กรณีเสียชีวิต

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).