พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: มติ ครม.

กรองผลลัพธ์
  • เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามมติ ครม. 105 recent views

    รายละเอียดของเกณฑ์อยู่ในคู่มือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 26 มิถุนายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).