พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ผู้ขอรับการช่วยเหลือเยียวยา หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: JSON

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).