ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2547
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก อื่นๆ
บุคคลที่ได้ขอรับช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด
หน่วยวัด ครั้ง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 มิถุนายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กรกฎาคม 2564
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 18 มิถุนายน 2564