พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: JSON ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).