พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: JSON หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: เรื่องราวร้องทุกที่ประสานและดำเนินการแล้วเสร็จ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).