ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2566
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก อื่นๆ
ตามข้อมูลที่ปรากฏ
หน่วยวัด คน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤษภาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 พฤษภาคม 2566
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 27 เมษายน 2566