ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2547
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มิถุนายน 2564
สร้างในระบบเมื่อ 18 มิถุนายน 2564