ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2546
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก อื่นๆ
ตามที่กำหนด
หน่วยวัด เรื่อง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 10 พฤษภาคม 2565
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 3 สิงหาคม 2565