ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2546
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก อื่นๆ
รายปี/รายเดือน
หน่วยวัด เรื่อง
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 พฤษภาคม 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 10 พฤษภาคม 2565
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2565